Ελλάδα

Οι 7 φορείς του Δημοσίου με σημαντικές αποκλίσεις στους προϋπολογισμούς τους

Οι 7 φορείς του Δημοσίου με σημαντικές αποκλίσεις στους προϋπολογισμούς τους

Στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών βρίσκονται επτά  νομικά πρόσωπα του Δημοσίου που παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις στους προϋπολογισμούς τους. Σε περίπτωση που δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, απειλούνται με κυρώσεις που φθάνουν μέχρι και την περικοπή χρηματοδότησης.

Αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε τη δημοσιότητα το ΥΠΟΙΚ (δελτίο παρακολούθησης επίτευξης των στόχων των νομικών προσώπων – Α’ εξάμηνο 2013), δύο φορείς (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ΚΕΕΛΠΝΟ) δεν έχουν υποβάλει στοιχεία, 16 φορείς βρίσκονται εντός του στόχου, δύο φορείς (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνική Λυρική Σκηνή) παρουσιάζουν απόκλιση από το στόχο, ωστόσο βελτίωσαν τα αποτέλεσμά τους το β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με αυτό του α΄ τρίμηνουτου τρέχοντος έτους, ενώ αντίστροφα τα αποτελέσματα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) το β΄ τρίμηνο παρουσίασαν αρνητική απόκλιση σε σχέση με αυτή του α΄ τριμήνου.

Φορείς που δεν συμμορφώνονται

Επτά φορείς παρουσιάζουν για δεύτερο τρίμηνο απόκλιση από τον στόχο που έχει τεθεί: ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος (ΟΚΧΕ), το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, ο Ειδικός Λογαριασμός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Εθνική Λυρική Σκηνή.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο, στους περισσότερους φορείς η κύρια αιτία απόκλισης είναι τα μειωμένα, σε σχέση με το στόχο, έσοδα. Αυτό, εξηγεί, οφείλεται στη μη λήψη των επιχορηγήσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και στις χρονικές διαφοροποιήσεις των ροών των χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση Ερευνητικών Προγραμμάτων και σε υστέρηση των ίδιων εσόδων τους, όπως στο Πράσινο Ταμείο λόγω μειωμένης ανταπόκρισης των πολιτών στις ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα και τους ημιυπαίθριους.

Όσον αφορά τις αποκλίσεις που εμφανίζονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οφείλονται στον ετεροχρονισμό των εισροών και εκροών των εκτελούμενων έργων, σε σχέση με τους τριμηνιαίους στόχους που έχουν τεθεί.

Όπως υπογραμμίζει το υπουργείο, εδικά για τα νομικά πρόσωπα που παρουσιάζουν για δεύτερο τρίμηνο αποκλίσεις από τους τριμηνιαίους στόχους θα πρέπει τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα να μεριμνήσουν για τις αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις μείωσης των αποκλίσεων.

Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει τότε οι εν λόγω φορείς απειλούνται με περικοπή πιστώσεων και της επιχορήγησής τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, μέχρι να εξισορροπηθούν οι αποκλίσεις που εμφανίζουν.

 

πηγή: iefimerida.gr

Σχόλια

Ελλάδα

Περισσοτερα στην κατηγορια Ελλάδα

Copyright © 2015-2016 Clevernews