Κοινωνία

Απουσιολόγιο για δασκάλους και καθηγητές

Απουσιολόγιο για δασκάλους και καθηγητές

Σε καθημερινή βάση θα παρακολουθεί το υπουργείο Παιδείας την άφιξη και την αναχώρηση των εκπαιδευτικών μέσω των διευθυντών των σχολικών μονάδων.

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος «Ρυθμίσεις θεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες διατάξεις».

Συγκεκριμένα, ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας και ο προϊστάμενος κάθε άλλης υπηρεσιακής μονάδας του ΥΠΑΙΘ είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την καθημερινή τήρηση και σύνταξη «Βιβλίου Παρουσίας Προσωπικού» για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται με οποιαδήποτε φύσεως σχέση σε αυτή. Ο Διευθυντής ή ο προϊστάμενος θα καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία του ΒΠΠ σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου παιδείας.

Επίσης, το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής ή υπηρεσιακής μονάδας είναι υπεύθυνο για την καθημερινή τήρηση και σύνταξη του «Ατομικού Δελτίου Παρουσίας Προσωπικού».

Στο βιβλίο παρουσίας προσωπικού καθώς και στο ατομικό δελτίο παροσυαίας αναγράφονται, ημερομηνία και χρονολογία, ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, ωράριο εργασίας (ώρα άφιξης και ώρα αναχώρησης), οι απόντες εκπαιδευτικοί, είδος απουσίας (ολιγόωρη ή ολοήμερη), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο.

Πηγή diorismos.gr

Σχόλια

Κοινωνία

Περισσοτερα στην κατηγορια Κοινωνία

Copyright © 2015-2016 Clevernews