Ελλάδα

Δύο νέα μέλη ορίστηκαν στο ΔΣ του ΤΧΣ

Δύο νέα μέλη ορίστηκαν στο ΔΣ του ΤΧΣ

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοίνωσε ότι οι κ.κ. Ηλίας Καρακίτσος και Jón Sigurgeirsson, είναι τα δύο νέα μη εκτελεστικά μέλη του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ.

Ο διορισμός τους αποφασίστηκε από το υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τη διαδικασία του νόμου 3864/10 και η θητεία τους ορίζεται από την 18η Ιουνίου 2015 έως την 30η Ιουνίου 2017. Η σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) με αριθμό φύλλου 435 (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) στις 18 Ιουνίου 2015.

O Ηλίας Καρακίτσος είναι Πρόεδρος του Global Economic Research, ο οποίος παρέχει οικονομική και χρηματοπιστωτική έρευνα για τις οικονομίες και τις χρηματοπιστωτικές αγορές των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ιαπωνίας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ναυτιλιακές εταιρείες.

Είναι, επίσης, Εταίρος και Αναλυτής στρατηγικής στην εταιρεία συμβούλων Twintop Consultants και συνδεδεμένο μέλος του Κέντρου Οικονομικών και Δημόσιας Πολιτικής (CEPP), Τμήμα Land Economy, του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Είναι ακαδημαϊκός με σχεδόν 25 χρόνια υπηρεσίας στο Imperial College, στο Λονδίνο και συγγραφέας έξι βιβλίων, πολλών άρθρων και ερευνητικών εκθέσεων στους τομείς οικονομίας και χρηματοπιστωτικών αγορών.

Έχει διατελέσει οικονομικός και επενδυτικός σύμβουλος σε πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οικονομικός σύμβουλος στις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου (1980-1987) και των ΗΠΑ (1987) σε θέματα οικονομικής πολιτικής και ως σύμβουλος στην DG II της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1992-1995) σε θέματα νομισματικής ένωσης, οικονομικής σύγκλισης και ζητημάτων μιας Ευρώπης πολλών ταχυτήτων.

Ο Καθηγητής Καρακίτσος κατέχει Bachelor of Science (B.Sc.) στα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Master of Science (M.Sc.) και Doctorate of Philosophy (Ph.D.) στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Surrey, Αγγλία.

Ο Jón Sigurgeirsson είναι Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας και Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Ισλανδίας και Πρόεδρος της Εταιρίας Συμμετοχών της Κεντρικής Τράπεζας.

Πριν από την ανάληψη των τωρινών καθηκόντων του στην Κεντρική Τράπεζα της Ισλανδίας κατείχε, για περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια, διάφορες διευθυντικές θέσεις ως Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής και Διευθυντής του Διεθνούς Τμήματος στους τομείς της διαχείρισης χρέους, διαχείρισης αποθεματικών συναλλάγματος και του εξωτερικού χρέους της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, καθώς και των Διεθνών Σχέσεων.

Από τον Ιανουάριο του 2015 ο κ. Sigurgeirsson είναι, επίσης, μέλος της Task Force για την άρση των ελέγχων κεφαλαίου στην Ισλανδία. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στο χρηματοοικονομικό τομέα, έχει διατελέσει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βοηθός Εκτελεστικού Διευθυντή από το 2000 έως το 2002 και Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής και Πρόεδρος των Σκανδιναβικών και Βαλτικών χωρών, από το 2005 έως το 2008.

Ο κ. Sigurgeirsson κατέχει Cand Oecon Degree από τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας.

Σχόλια

Ελλάδα

Περισσοτερα στην κατηγορια Ελλάδα

Copyright © 2015-2016 Clevernews