Ελλάδα

Έκπτωση φόρου ώς 3.000 ευρώ για ιατρικά έξοδα με συμπληρωματική δήλωση

Έκπτωση φόρου ώς 3.000 ευρώ για ιατρικά έξοδα με συμπληρωματική δήλωση

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν συμπληρωματική εκπρόθεσμη δήλωση χωρίς πρόστιμο, προκειμένου να δηλώσουν έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που μειώνουν το φόρο, έχουν οι φορολογούμενοι σύμφωνα με διευκρινίσεις που παρέσχε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Παρέχοντας διευκρινίσεις για τις συμπληρωματικές δηλώσεις, τις αποδείξεις και τα ιατρικά έξοδα το υπουργείο Οικονομικών ξεκαθάρισε πως οι φορολογούμενοι δύνανται να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση στη ΔΟΥ για τις ιατρικές δαπάνες του οικονομικού έτους 2013 χρήση 2012 συνυποβάλλοντας τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, ωστόσο η συνολική έκπτωση από το φόρο δεν θα ξεπερνά τις 3.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του υπουργείου Οικονομικών :

Για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης κωδικοί 051 και 052 του Ε1 δεν προκύπτει απαγόρευση εκπρόθεσμης συμπληρωματικής δήλωσης. Ομοίως, αν ο φορολογούμενος υποβάλει εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση, για να δηλώσει έξοδα ιατρικής περίθαλψης, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται κατά ποσοστό 10% για καταβαλλόμενη δαπάνη σχετική με έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογούμενου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Ωστόσο, το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.

Οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών, ακόμα και αν δηλωθούν με συμπληρωματική εκπρόθεσμη δήλωση δεν λαμβάνονται υπόψη.

Πηγή banksnews.gr

Σχόλια

Ελλάδα

Περισσοτερα στην κατηγορια Ελλάδα

Copyright © 2015-2016 Clevernews