Κοινωνία

Το ΠΑΣΟΚ αντιδράει σχετικά με την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)

Το ΠΑΣΟΚ αντιδράει σχετικά με την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)

Ο Τομέας Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ συνεδρίασε σήμερα 24/11 με θέμα το υπό ψήφιση σχέδιο τροποποίησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του νομικού κόσμου της χώρας. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Ρήγας και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νικόλας Κανελλόπουλος.

Με βάση όσα συζητήθηκαν διεξοδικά στη συνεδρίαση, ο Τομέας Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ κατ’ αρχάς εκφράζει τον έντονο προβληματισμό και τη διαφωνία του για τη μέχρι σήμερα στάση του Υπουργείου Δικαιοσύνης καθώς και του Προέδρου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Κώδικα για την ουσιαστική άρνησή τους να διαπραγματευθούν με τους θεσμικούς φορείς της Δικαιοσύνης, παρά την προφανή σημασία της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης για την ελληνική Κοινωνία και Οικονομία.

Επισημαίνεται, άλλωστε, ότι δεν έγιναν δεκτές οι από μηνών υποβληθείσες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτές είχαν υποστηριχθεί από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Νικόλα Κανελλόπουλο, για τη σύνταξη νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα συνέβαλε στην επιτάχυνση της πολιτικής δίκης με την ταυτόχρονη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Κατόπιν τούτων, ο Τομέας Δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ εκφράζει τη διαφωνία του με το κατατεθέν σχέδιο νόμου και συνεχίζει να διεκδικεί, ζητώντας μεταξύ των άλλων και την υιοθέτηση των παρακάτω:

1.- Τη διατήρηση της εμμάρτυρης απόδειξης και της προφορικής συζήτησης με την παρουσία δικηγόρων.

2.- Τη διατήρηση της σειράς στον πίνακα κατάταξης των πλειστηριασμών των απαιτήσεων των εργαζομένων, του Δημοσίου και των δικηγόρων στην αναγκαστική εκτέλεση.

3.- Τη κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές, που δυσχεραίνει την πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη.

4.- Τη πλήρη κατάργηση της προσωπικής κράτησης.

5.- Τη προστασία της κύριας κατοικίας και την απάλειψη της αόριστης εξουσιοδότησης περί διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

6.-   Την ενίσχυση της διαμεσολάβησης και της δικαστικής μεσολάβησης.

7.- Τη διατήρηση της αρμοδιότητας εκδίκασης των υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας στα ειρηνοδικεία.

 

Σχόλια

Περισσοτερα στην κατηγορια Κοινωνία

Copyright © 2015-2016 Clevernews