Πολιτική

Ποιοι είναι οι αρχηγοί του πολεμικού ναυτικού μετά τις κρίσεις

Ποιοι είναι οι αρχηγοί του πολεμικού ναυτικού μετά τις κρίσεις

Μετά τη συνεδρίαση του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου Κρίσεων, τα ονόματα που πρόεκυψαν και αναλαμβάνουν τη διοίκηση αλλά και τις ευθύνες στις ανώτατες θέσεις του πολεμικού ναυτικού είναι:   

Αρχιπλοίαρχοι Μάχιμοι

 

Δημητρίου      Σπυρίδωνας

Καραγεώργης    Κωνσταντίνος

Τσούνης      Νικόλαος

Λεβέντης      Γεώργιος

Χέλμης    Δημοσθένης

Παυλόπουλος      Ιωάννης

Θεολογίτης      Βασίλειος

Νασόπουλος      Αθανάσιος

Λεμονής      Νικόλαος

Διακόπουλος      Αλέξανδρος

Γιαλούσης      Κωνσταντίνος

Πολλάλης    Σπυρίδωνας

Κορακάκης      Ιωάννης

Σαμαράς      Ιωάννης

 

Αρχιπλοίαρχοι Μηχανικοί

Χριστόπουλος    Γεώργιος

Καούτσκης      Μιχαήλ

Μανωλιουδάκης    Κωνσταντίνος

Τσάκωνας      Δημήτριος

Καφέτσης    Νικόλαος

 

Αρχιπλοίαρχοι Οικονομικοί

Παπαδόπουλος    Χαράλαμπος

Γεωργαντάς    Δημήτριος

Χριστόπουλος    Νικόλαος

 

Αρχιπλοίαρχοι Υγειονομικού / Ιατρών

Παϊβανάς    Κωνσταντίνος

Δημάκος    Παναγιώτης

Σταυρόπουλος    Ευθύμιος

 

«Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

 

Αρχιπλοίαρχοι Μάχιμοι

 

Βουραζέλης      Δημήτριος

Ματαράγκας      Γεώργιος

Τσοβός      Κωνσταντίνος

Μπισμπικόπουλος    Νικόλαος

 

Αρχιπλοίαρχοι Μηχανικοί

 

Αντωνιάδης    Χαράλαμπος

Κωνσταντόπουλος    Κωνσταντίνος

 

Αρχιπλοίαρχοι Οικονομικοί

 

Χριστόπουλος    Σπυρίδωνας

Παναγόπουλος    Κωνσταντίνος

 

Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού / Νοσηλευτικής, Οικονόμου Αικατερίνη.

 

Προάγονται, στο βαθμό του Υποναυάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 20 (παράγραφοι 4ε,) και 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2014-15, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

 

Μάχιμος:  Βουραζέλης  Δημήτριος

 

Μηχανικοί:

Αντωνιάδης    Χαράλαμπος

Κωνσταντόπουλος    Κωνσταντίνος

 

Οικονομικού: Χριστόπουλος Σπυρίδωνας

 

Ποιοι προάγονται στο βαθμό του Υποναύαρχου

 

Προάγονται, στο βαθμό του Υποναυάρχου, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 22, του Ν.2439/1996 και 32 του Ν.3883/10, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2014-15, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους» και στη συνέχεια ως «Προακτέοι» για την προαγωγή στο βαθμό του «Υποναυάρχου σε αποστρατεία»:

 

Μάχιμοι:

 

Ματαράγκας      Γεώργιος

Τσοβός      Κωνσταντίνος

Μπισμπικόπουλος      Νικόλαος

 

Οικονομικού:Παναγόπουλος Κωνσταντίνος

 

Προάγεται, στο βαθμό του Υποναυάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 20 (παράγραφοι 4ε, 17γ) και 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, η Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού/Νοσηλευτικής, Οικονόμου Αικατερίνη, η οποία κρίθηκε σε τακτική κρίση έτους 2014-15, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, ως «Ευδοκίμως τερματίσασα την σταδιοδρομία της».

 

Σχόλια

Πολιτική

Περισσοτερα στην κατηγορια Πολιτική

Copyright © 2015-2016 Clevernews

Share via
Copy link