Ενδιαφέροντα

Θερινά Σεμινάρια Υποκριτικής 2023 με την Ελένη Σκότη 

Θερινά Σεμινάρια Υποκριτικής 2023 με την Ελένη Σκότη 

Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και στο φετινό του 2023 θα πραγματοποιηθούν στο Επί Κολωνώ από 1 Ιουνίου έως 26 Ιουλίου τα Θερινά Σεμινάρια Υποκριτικής με την Ελένη Σκότη. 

Τα Θερινά Σεμινάρια στο Επί Κολωνώ έχουν κατά κανόνα περιεχόμενο πιο πυκνό σε σχέση με τα μαθήματα στη διάρκεια της χρονιάς και κάποια από αυτά εστιάζουν πάνω σε πιο ειδικά θέματα και με ιδιαίτερες ασκήσεις. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

● Ατομικός αυτοσχεδιασμός (για αρχάριους & προχωρημένους σπουδαστές) 

Πέμπτη 20:00-22:30 & Πέμπτη 17:30-20:00, από 1/6 

● Αυτόματος αυτοσχεδιασμός (για αρχάριους & επαγγελματίες) 

Δευτέρα 18:30-21:00 & Δευτέρα 21:00-23:30, από 5/6 

● Εισαγωγικό μάθημα αυτοσχεδιασμού (για αρχάριους) 

Τρίτη 18:30-21:00, από 6/6 

● Προχωρημένο τμήμα αυτοσχεδιασμού (για επαγγελματίες) 

Τρίτη 21:00-23:30, από 6/6 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

● Ατομικός Αυτοσχεδιασμός 

Για αρχάριους σπουδαστές 

Έναρξη από 1/6/2023 – κάθε Πέμπτη (20:00-22:30) 

Για προχωρημένους σπουδαστές 

Έναρξη από 1/6/2023 – κάθε Πέμπτη (17:30-20:00) 

Οι κεντρικοί χαρακτήρες σε κάθε αξιόλογο θεατρικό η κινηματογράφο έργο έχουν να υπέρ νικήσουν πολλά εμπόδια προκειμένου να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Η προσοχή του ηθοποιού πρέπει να εστιαστεί στην αντιμετώπιση των εμποδίων, που συνθέτουν μια δύσκολη κατάσταση πλοκής, χωρίς τη βοήθεια άλλου ατόμου, αλλά και στη μετατροπή τους σε αφορμές για το χτίσιμο μιας δημιουργικής λύσης. Σε αυτό το μάθημα δύο ηθοποιοί θα κληθούν να δουλέψουν μαζί ως ζευγάρι σε μια συγκεκριμένη συνθήκη και στην συνέχεια θα μείνει μόνο ο ένας, ατομικά, να ολοκληρώσει με την δική του προσέγγιση την σκηνή. Πολλές φορές μπροστά στον άλλον “παίζουμε θεατρο” και δεν δείχνουμε τι πραγματικά σκεφτόμαστε ή τι νιώθουμε. Όταν αποχωρεί ο άλλος και μένουμε μόνοι πίσω από κλειστές πόρτες η αλήθεια εμφανίζεται και είναι ολοφάνερη. Μέσα σε αυτό το μάθημα ο ηθοποιός θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει αντιφατικές συναισθηματικές καταστάσεις στο τι δείχνουμε προς τα έξω και τι πραγματικά αισθανόμαστε μέσα μας. 

* Το τμήμα αρχαρίων απευθύνεται σε αρχάριους μαθητές που θέλουν να έρθουν σε επαφή με το θέατρο. 

*Το προχωρημένο τμήμα απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ολοκληρώσει 1 έτος παρακολούθησης στο studio NΑΜΑ και σε μαθητές που έχουν ασχοληθεί με την υποκριτική (δραματική σχολή ή άλλα σεμινάρια). 

● Εισαγωγικό Μάθημα Αυτοσχεδιασμού 

Για αρχάριους σπουδαστές 

Έναρξη από 6/6/2023 – κάθε Τρίτη (18:30-21:00) 

Ένα κομβικό συστατικό στην υποκριτική είναι ο αυτοσχεδιασμός. Διδάσκοντας σε έναν μαθητή μια ποικιλία ασκήσεων που στοχεύουν στην απελευθέρωση των συναισθημάτων, του σώματος και της φαντασίας θα αρχίσει να κατανοεί την τεχνική της υποκριτικής επί σκηνής. 

Αυτό το μάθημα θα επικεντρωθεί σε βασικές ασκήσεις αυτοσχεδιασμού που θα δώσουν στον σπουδαστή την ευκαιρία να βιώσει θεμελιώδεις αρχές της υποκριτικής όπως: επικοινωνία, αλήθεια, συναισθηματική μνήμη, συνεργασία. 

Καθώς πρόκειται για ένα μάθημα αρχαρίων, ο κύριος στόχος είναι οι νέοι μαθητές να μυηθούν στην υποκριτική στο θέατρο μέσω του αυτοσχεδιασμού με συγκεκριμένες ασκήσεις και έτσι να μπορέσουν να βιώσουν την αυθεντική υποκριτική στη σκηνή από την αρχή. 

● Προχωρημένο Τμήμα Αυτοσχεδιασμού 

Για επαγγελματίες 

Έναρξη από 6/6/2023 – κάθε Τρίτη (21:00-23:30) 

Το κύριο συστατικό της υποκριτικής είναι ο αυτοσχεδιασμός. Εξερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο ο αυτοσχεδιασμός στην υποκριτική απελευθερώνει το σώμα, τα συναισθήματα και την φαντασία του ηθοποιού, θα του δοθεί η ευκαιρία τόσο να βιώσει όσο και ταυτόχρονα να κατανοήσει την διαφορά ανάμεσα στην αυθεντική και την στερεοτυπική υποκριτική πάνω στην σκηνή. Το μάθημα απευθύνεται σε σπουδαστές που κατέχουν ήδη προηγούμενες γνώσεις αυτοσχεδιασμού ή σε επαγγελματίες ηθοποιούς που επιθυμούν να ενισχύσουν την υποκριτική τους τέχνη. Ως εντατικό μάθημα, κάθε εβδομαδιαία άσκηση θα επικεντρωθεί σε έναν άλλο διαφορετικό θεματικό περιεχόμενο που θα επιτρέπει στον ηθοποιό να αποκτήσει δεξιότητες και ικανότητες με διαφορετικούς τρόπους. 

· Συναισθήματα / Συναισθηματική μνήμη 

· Αισθήσεις 

· Γλώσσα σώματος 

· Σόλο, συνεργασίες δυο ατόμων ή γκρουπ 

· Τύποι χαρακτήρων, επαναπροσδιορισμός σκηνών μέσω πολλαπλών ερμηνειών. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο ηθοποιός θα καταφέρει να πειραματίζεται και να κατανοεί καλύτερα την διαφορά ανάμεσα στην αυθεντική και την στερεοτυπική υποκριτική πάνω στην σκηνή. · Απαιτείται αποστολή βιογραφικού (xkolono@otenet.gr) 

● Αυτόματος Αυτοσχεδιασμός 

Για αρχάριους σπουδαστές 

Έναρξη από 5/6/2023 – κάθε Δευτέρα (18:30-21:00) 

Για επαγγελματίες 

Έναρξη από 5/6/2023 – κάθε Δευτέρα (21:00-23:30) 

Είναι ένα εντατικό τμήμα, όπου ο ηθοποιός ασκείται στο να μπορεί να αντιδρά αυθόρμητα σε ό,τι συμβαίνει πάνω στη σκηνή. Με ασκήσεις αυτοσχεδιασμού δοσμένων συνθηκών, ο ηθοποιός καλλιεργεί τη δυνατότητά του ώστε να κατευθύνει συνεχώς τη συγκέντρωσή του στη μεταβαλλόμενη κατάσταση μιας σκηνής καθώς και στους άλλους ηθοποιούς που συμμετέχουν σ’ αυτή. Εφόσον, ούτε έχει προηγηθεί ανάγνωση κάποιου κειμένου, ούτε έχει δοθεί χρόνος προετοιμασίας, ο ηθοποιός δεν ακολουθεί έναν προκαθορισμένο τρόπο προσέγγισης του ρόλου. Συνεπώς η σκηνή έχει την ίδια φρεσκάδα και φυσική ζωντάνια με μια στιγμή της πραγματικής ζωής. Μετά από αρκετή εξάσκηση, ο ηθοποιός αρχίζει σταδιακά να συνειδητοποιεί τον τρόπο που ερμηνεύεται ένας ρόλος σε μια παράσταση, ώστε να έχει την ίδια αλήθεια και ενέργεια που βιώνεται στον αυτοσχεδιασμό. 

· Το τμήμα αρχαρίων απευθύνεται σε αρχάριους μαθητές που θέλουν να έρθουν σε επαφή με το θέατρο. 

· Το προχωρημένο τμήμα απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ασχοληθεί με την υποκριτική (δραματική σχολή ή άλλα σεμινάρια). Αποστολή βιογραφικών στο xkolono@otenet.gr 

· Τα μαθήματα διαρκούν από 1 Ιουνίου έως 26 Ιουλίου 2023. 

· Τα μαθήματα παραδίδονται από την Ελένη Σκότη. 

· Προβλέπονται ειδικές τιμές για όποιον παρακολουθήσει παραπάνω από ένα μάθημα. 

· Για την εγγραφή στο σεμινάριο απαιτείται η προπληρωμή ολόκληρου του ποσού των διδάκτρων. 

· Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για κράτηση θέσεων ή για πληροφορίες με τη γραμματεία του θεάτρου στο email xkolono@otenet.gr ή στο 210 5138067. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. · Αποστολή βιογραφικών για συμμετοχή στα σεμινάρια xkolono@otenet.gr. · Πληροφορίες για τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Επί Κολωνώ ή στις σελίδες του θεάτρου στο θέατρο Επί Κολωνώ και studio NAMA. 

Η Ελένη Σκότη είναι σκηνοθέτις και δασκάλα Υποκριτικής. Από το 1993 έως το 1998 δίδαξε αυτοσχεδιασμό και υποκριτική στη δραματική σχολή «Αρχή». Εργάστηκε επί σειρά ετών ως μόνιμη καθηγήτρια υποκριτικής και ρητορικής στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος. Εργάστηκε επίσης ως καθηγήτρια υποκριτικής στο Ωδείο Αθηνών και στην Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Έχει ιδρύσει το studio NAMA (studio Υποκριτικής της ομάδας Νάμα) το οποίο εδρεύει στο θέατρο Επί Κολωνώ από το 2000. 

Στο Επί Κολωνώ με την Ομάδα Νάμα έχει σκηνοθετήσει πολλά έργα μεταξύ των οποίων «Αγαπητή Ελένα» της Λουντμίλα Ραζουμόβσκαγια, «Η Κατάρα των Πεινασμένων» του Σαμ Σέπαρντ, «Ποτέ μην Κολυμπάς Μόνος» του Ντάνιελ Μακ Άιβορ, «Ραχήλ» του Γρηγορίου Ξενόπουλου στο Εθνικό Θέατρο, το έργο «Rottweiler» του Γκιγιέρμο Έρας σε διασκευή Ομάδας Νάμα, «La Chunga» του Μάριο Βάργκας Λιόσα, «Κίεβο» του Σέρχιο Μπλάνκο σε διασκευή Ομάδας Νάμα, «Αλεπούδες» της Ντων Κινγκ, «Άγριος Σπόρος» του Γιάννη Τσίρου, «Η λάμψη μιας ασήμαντης νύχτας» του Κόνορ Μακφέρσον, «Η βασίλισσα της ομορφιάς» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, «Η Σιωπηλή Λίμνη» του Νταβίντ Ντεσόλα, «Ο Γάμος» του Μάριου Ποντίκα. Στο Σύγχρονο Θέατρο με την Ομάδα Νάμα σκηνοθέτησε τις παραστάσεις «Λεωφορείο ο Πόθος» του Τεννεσί Ουίλιαμς, την «Δύναμη του σκότους» του Λέοντος Τολστόι, το «Με λένε Έμμα» του Ντάνκαν Μακμίλαν και το «Οι Λαντζέρηδες» του Μόρις Πάνιτς. Στο Θέατρο Εμπορικόν έχει σκηνοθετήσει τις παραστάσεις «Κράμερ εναντίον Κράμερ» του Avery Corman, «Ολεάννα» του Ντέηβιντ Μάμετ «Η εκδοχή του Μπράουνιγκ» του Τέρενς Ράτινγκαν, «Η Συλλογή» του Χάρολντ Πίντερ, «Ο Χορός του Θανάτου» του Αυγούστου Στρίντμπεργκ και «Ο Γυάλινος Κόσμος» του Τένεσι Ουίλιαμς. Στο Θέατρο της Μικρής Επιδαύρου έχει σκηνοθετήσει « Το σπίτι με τα φίδια» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη. 

Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Κολωνός – Αθήνα, τηλ 210 5138067 

Σχόλια

Ενδιαφέροντα

Περισσοτερα στην κατηγορια Ενδιαφέροντα

Copyright © 2015-2016 Clevernews

Share via
Copy link