Ελλάδα

Tι θα γίνει με τα “κόκκινα” δάνεια

Tι θα γίνει με τα “κόκκινα” δάνεια

Το ιρλανδικό μοντέλο για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων προσανατολίζεται να ακολουθήσει η κυβέρνηση.

Ο ενδιάμεσος δημόσιος φορέας που θα συσταθεί θα αγοράζει σταδιακά από τις τράπεζες πακέτα “κόκκινων” δανείων, τόσο στεγαστικά όσο και επιχειρηματικά.

Σύμφωνα με το σχέδιο, ο φορέας μπορεί να αγοράζει ακόμη και τμήμα του δανείου. Σε αυτήν την περίπτωση το δάνειο θα χωρίζεται σε δύο μέρη: αυτό που θα αποπληρώνεται θα παραμένει στην εμπορική τράπεζα και το μέρος που “παγώνει” για μία περίοδο 5-10 ετών θα μεταφέρεται στον ενδιάμεσο φορέα.

Η έκπτωση με την οποία θα αγοράζει τα ενυπόθηκα δάνεια εξετάζεται να προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της αρχικής εμπορικής αξίας του προσημειωμένου ακινήτου και της τρέχουσας εμπορικής του αξίας. Ο δανειολήπτης, βεβαίως, θα αποπληρώνει το δάνειο στον φορέα με βάση τη νέα αξία αυτού, αλλά και βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Η χρηματοδότηση του φορέα για την εξαγορά των δανείων μελετάται να γίνει από μέρος των 11 δισ. ευρώ του “μαξιλαριού” του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και σε πρώτη φάση εξετάζεται να χρηματοδοτηθεί με 2 δισ ευρώ.

πηγή: Καθημερινή

Σχόλια

Ελλάδα

Περισσοτερα στην κατηγορια Ελλάδα

Copyright © 2015-2016 Clevernews