Ελλάδα

Το cheese cake του Βούτση (φωτο)

Το cheese cake του Βούτση (φωτο)

Η συζήτηση στην Ολομέλεια άργησε να ξεκινήσει με αποτέλεσμα ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης να μην αντέξει.

Έτσι λοιπόν λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ θέλησε να ξεγελάσει την πείνα του τρώγοντας cheese cake. Ωστόσο ο φωτογραφικός φακός ήταν εκεί και τον συνέλαβε…επί τω έργω.

Δείτε τις φωτογραφίες

ÓõæÞôçóç óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, ôçí ÔåôÜñôç 15 Éïõëßïõ 2015, ôïõ ðïëõíïìïó÷åäßïõ ìå ôéò åðåßãïõóåò ñõèìßóåéò ãéá ôç äéáðñáãìÜôåõóç êáé óýíáøç óõìöùíßáò ìå ôïí Åõñùðáúêü Ìç÷áíéóìü ÓôÞñéîçò. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

 

keikaki1

 

ÓõæÞôçóç óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, ôçí ÔåôÜñôç 15 Éïõëßïõ 2015, ôïõ ðïëõíïìïó÷åäßïõ ìå ôéò åðåßãïõóåò ñõèìßóåéò ãéá ôç äéáðñáãìÜôåõóç êáé óýíáøç óõìöùíßáò ìå ôïí Åõñùðáúêü Ìç÷áíéóìü ÓôÞñéîçò. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

 

Σχόλια

Ελλάδα

Περισσοτερα στην κατηγορια Ελλάδα

Copyright © 2015-2016 Clevernews