Κόσμος

Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο έκρινε νόμιμο το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων από την ΕΚΤ

Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο έκρινε νόμιμο το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων από την ΕΚΤ

Το Ευρωπαικό Δικαστήριο έπειτα από τη θετική εισήγηση του εισαγγελέα τον περασμένο Ιανουάριο, έκρινε ότι το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων (ΟΜΤ) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι νόμιμο και δεν παραβιάζει τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες.

Με βάση τον βρετανικό Guardian, η απόφαση αυτή ειναι μια νίκη για τον Μάριο Ντράγκι απέναντι στους επικριτές τους κυρίως από τη Γερμανία οι οποίοι υποστήριζαν ότι παραβιάζει τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες για να χρηματοδοτεί επαρκώς την ευρωζώνη.

Το πρόγραμμα Outright Monetary Transactions (ΟΜΤ) αποφασίστηκε κατά την κορύφωση της κρίσης του 2012, και προέβλεπε την αγορά κρατικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά υπό ορισμένους όρους. Ωστόσο, αυτό το πρόγραμμα ουδέποτε εφαρμόστηκε, καθώς δεν κρίθηκε, μέχρι τώρα αναγκαίο.

Μάλιστα με το εν λόγω πρόγραμμα, η ΕΚΤ δήλωνε την πρόθεσή της να αγοράσει ομόλογα των κρατών της ζώνης του ευρώ στη δευτερογενή αγορά, υπό ορισμένους όρους:

Τα οικεία κράτη έπρεπε να έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδοτικής βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), στο δε πρόγραμμα έπρεπε να προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας αγορών από το ΕΤΧΣ ή τον ΕΜΣ στην πρωτογενή αγορά,

Οι πράξεις θα επικεντρώνονταν στο βραχυπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης αποδόσεων, δεν θα θεσπίζονταν προηγούμενοι ποσοτικοί περιορισμοί,

Η ΕΚΤ θα ετύγχανε της ίδιας μεταχειρίσεως με τους ιδιώτες πιστωτές και η ΕΚΤ θα δεσμευόταν να «αποστειρώσει» πλήρως τη δημιουργηθείσα ρευστότητα.

Όπως είχε αναφέρει και τον Ιανουάριο στην εισήγησή του ο γενικός εισαγγελέας, η συμβατότητα αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως, σε περίπτωση που χωρίσει εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος, συγκεκριμένων όρων.

Όπως επισήμανε ο γενικός εισαγγελέας Βιλλαλόν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΚΤ.

Σχόλια

Κόσμος

Περισσοτερα στην κατηγορια Κόσμος

Copyright © 2015-2016 Clevernews